err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
01 אוקטובר, 2023 - 31 אוקטובר, 2023

נוכחות חברי הכנסת ושרים במשכן

* נתוני הנוכחות בוועדות נלקחים מהפרוטוקולים המתפרסמים בעיכוב של כמה שבועות

  שם ח״כמפלגהשעותועדותשאילתות
1.
יצחק זאב פינדרוס
יצחק זאב פינדרוססיעת יהדות התורה142:06מידע מפורט18 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
2.
שמחה רוטמן
שמחה רוטמןסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'126:18מידע מפורט12 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
3.
עמית הלוי
עמית הלויסיעת הליכוד 118:23מידע מפורט7 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
4.
ארז מלול
ארז מלולסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל116:20מידע מפורט15 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
5.
אמיר אוחנה
אמיר אוחנהסיעת הליכוד 93:51מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
6.
מיכל מרים וולדיגר
מיכל מרים וולדיגרסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'91:34מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
7.
צבי ידידיה סוכות
צבי ידידיה סוכותסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'90:43מידע מפורט7 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
8.
ינון אזולאי
ינון אזולאיסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל89:33מידע מפורט17 הופעותמידע מפורט1 שאילתותמידע מפורט
9.
אברהם  בצלאל
אברהם בצלאלסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל88:48מידע מפורט10 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
10.
מירב כהן
מירב כהןסיעת יש עתיד86:36מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
11.
יוסף טייב
יוסף טייבסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל85:01מידע מפורט6 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
12.
אליהו ברוכי
אליהו ברוכיסיעת יהדות התורה84:15מידע מפורט8 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
13.
חנוך דב מלביצקי
חנוך דב מלביצקיסיעת הליכוד 82:20מידע מפורט10 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
14.
משה פסל
משה פסלסיעת הליכוד 70:31מידע מפורט2 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
15.
יולי יואל אדלשטיין
יולי יואל אדלשטייןסיעת הליכוד 70:27מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
16.
גלעד קריב
גלעד קריבסיעת העבודה70:24מידע מפורט17 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
17.
אליהו רביבו
אליהו רביבוסיעת הליכוד 69:38מידע מפורט15 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
18.
עידן רול
עידן רולסיעת יש עתיד69:11מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
19.
לימור סון הר מלך
לימור סון הר מלךסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר65:53מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
20.
אופיר כץ
אופיר כץסיעת הליכוד 65:38מידע מפורט15 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
21.
קטי קטרין שטרית
קטי קטרין שטריתסיעת הליכוד 64:51מידע מפורט15 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
22.
ישראל אייכלר
ישראל אייכלרסיעת יהדות התורה62:33מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
23.
אוהד טל
אוהד טלסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'62:07מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
24.
יעקב אשר
יעקב אשרסיעת יהדות התורה61:51מידע מפורט7 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
25.
שרון ניר
שרון נירסיעת ישראל ביתנו61:44מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
26.
זאב אלקין
זאב אלקיןסיעת המחנה הממלכתי 61:16מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
27.
יונתן מישרקי
יונתן מישרקיסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל59:26מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
28.
דבי ביטון
דבי ביטוןסיעת יש עתיד59:24מידע מפורט13 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
29.
חוה אתי עטייה
חוה אתי עטייהסיעת הליכוד 56:07מידע מפורט10 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
30.
אריאל קלנר
אריאל קלנרסיעת הליכוד 55:51מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
31.
צגה צגנש מלקו
צגה צגנש מלקוסיעת הליכוד 55:44מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
32.
יעקב טסלר
יעקב טסלרסיעת יהדות התורה55:36מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
33.
שלום דנינו
שלום דנינוסיעת הליכוד 55:02מידע מפורט13 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
34.
טלי גוטליב
טלי גוטליבסיעת הליכוד 54:49מידע מפורט11 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
35.
משה רוט
משה רוטסיעת יהדות התורה54:08מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
36.
אלי דלל
אלי דללסיעת הליכוד 53:59מידע מפורט18 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
37.
סימון מושיאשוילי
סימון מושיאשויליסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל53:01מידע מפורט19 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
38.
יבגני סובה
יבגני סובהסיעת ישראל ביתנו51:35מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
39.
טטיאנה מזרסקי
טטיאנה מזרסקיסיעת יש עתיד50:54מידע מפורט12 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
40.
אפרת רייטן מרום
אפרת רייטן מרוםסיעת העבודה47:36מידע מפורט10 הופעותמידע מפורט1 שאילתותמידע מפורט
41.
חמד עמאר
חמד עמארסיעת ישראל ביתנו47:19מידע מפורט15 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
42.
משה סולומון
משה סולומוןסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'46:33מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
43.
אלעזר שטרן
אלעזר שטרןסיעת יש עתיד46:31מידע מפורט2 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
44.
עודד פורר
עודד פוררסיעת ישראל ביתנו46:13מידע מפורט11 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
45.
משה סעדה
משה סעדהסיעת הליכוד 45:25מידע מפורט13 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
46.
ששון ששי גואטה
ששון ששי גואטה סיעת הליכוד 45:21מידע מפורט14 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
47.
ניסים ואטורי
ניסים ואטוריסיעת הליכוד 44:50מידע מפורט2 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
48.
דן אילוז
דן אילוזסיעת הליכוד 44:13מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
49.
בועז ביסמוט
בועז ביסמוטסיעת הליכוד 43:43מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
50.
קארין אלהרר
קארין אלהררסיעת יש עתיד42:28מידע מפורט7 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
51.
אורית פרקש הכהן
אורית פרקש הכהןסיעת המחנה הממלכתי 40:56מידע מפורט10 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
52.
רם בן ברק
רם בן ברקסיעת יש עתיד40:50מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
53.
נעמה לזימי
נעמה לזימיסיעת העבודה40:07מידע מפורט13 הופעותמידע מפורט2 שאילתותמידע מפורט
54.
נאור שירי
נאור שיריסיעת יש עתיד39:02מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט1 שאילתותמידע מפורט
55.
משה גפני
משה גפניסיעת יהדות התורה37:56מידע מפורט16 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
56.
מאיר כהן
מאיר כהןסיעת יש עתיד37:43מידע מפורט3 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
57.
ולדימיר בליאק
ולדימיר בליאקסיעת יש עתיד36:50מידע מפורט14 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
58.
מתן כהנא
מתן כהנאסיעת המחנה הממלכתי 36:33מידע מפורט6 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
59.
צביקה פוגל
צביקה פוגלסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר33:27מידע מפורט7 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
60.
מירב  בן ארי
מירב בן אריסיעת יש עתיד33:10מידע מפורט8 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
61.
מיקי לוי
מיקי לויסיעת יש עתיד33:03מידע מפורט10 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
62.
דני דנון
דני דנוןסיעת הליכוד 32:57מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
63.
מיכאל מרדכי ביטון
מיכאל מרדכי ביטוןסיעת המחנה הממלכתי 31:24מידע מפורט8 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
64.
יוסף עטאונה
יוסף עטאונהסיעת חד"ש-תע"ל31:05מידע מפורט13 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
65.
ירון לוי
ירון לויסיעת יש עתיד30:59מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
66.
אחמד טיבי
אחמד טיביסיעת חד"ש-תע"ל30:51מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
67.
דוד ביטן
דוד ביטןסיעת הליכוד 30:50מידע מפורט18 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
68.
יוליה מלינובסקי
יוליה מלינובסקיסיעת ישראל ביתנו29:38מידע מפורט4 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
69.
יריב לוין
יריב לויןסיעת הליכוד 29:17מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
70.
אביגדור ליברמן
אביגדור ליברמןסיעת ישראל ביתנו28:52מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
71.
אלון שוסטר
אלון שוסטרסיעת המחנה הממלכתי 28:34מידע מפורט8 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
72.
לא ח״כ
יואב בן צור
יואב בן צוראינו חבר כנסת28:29מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
73.
יוראי להב הרצנו
יוראי להב הרצנוסיעת יש עתיד28:22מידע מפורט6 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
74.
מיכאל  מלכיאלי
מיכאל מלכיאליסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל27:47מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
75.
לא ח״כ
אופיר אקוניס
אופיר אקוניסאינו חבר כנסת27:11מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
76.
מרב מיכאלי
מרב מיכאליסיעת העבודה26:46מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
77.
יואב סגלוביץ'
יואב סגלוביץ'סיעת יש עתיד26:44מידע מפורט3 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
78.
אימאן ח'טיב יאסין
אימאן ח'טיב יאסיןסיעת רע"ם25:58מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
79.
מיכל שיר סגמן
מיכל שיר סגמןסיעת יש עתיד25:03מידע מפורט14 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
80.
שרן מרים השכל
שרן מרים השכלסיעת המחנה הממלכתי 24:47מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
81.
איימן עודה
איימן עודהסיעת חד"ש-תע"ל24:31מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
82.
עאידה תומא סלימאן
עאידה תומא סלימאןסיעת חד"ש-תע"ל23:45מידע מפורט5 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
83.
מטי צרפתי הרכבי
מטי צרפתי הרכביסיעת יש עתיד23:17מידע מפורט11 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
84.
סימון דוידסון
סימון דוידסוןסיעת יש עתיד22:23מידע מפורט4 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
85.
אוריאל בוסו
אוריאל בוסוסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל22:22מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
86.
רון כץ
רון כץסיעת יש עתיד21:27מידע מפורט4 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
87.
מנסור עבאס
מנסור עבאססיעת רע"ם20:59מידע מפורט4 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
88.
שלי טל מירון
שלי טל מירוןסיעת יש עתיד19:47מידע מפורט11 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
89.
יסמין פרידמן
יסמין פרידמןסיעת יש עתיד19:17מידע מפורט6 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
90.
משה ארבל
משה ארבלסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל18:59מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
91.
ווליד טאהא
ווליד טאהאסיעת רע"ם18:39מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
92.
יאסר חוג'יראת
יאסר חוג'יראתסיעת רע"ם17:53מידע מפורט2 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
93.
גדעון סער
גדעון סערסיעת המחנה הממלכתי 17:06מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
94.
בועז טופורובסקי
בועז טופורובסקיסיעת יש עתיד16:47מידע מפורט9 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
95.
לא ח״כ
מאיר פרוש
מאיר פרושאינו חבר כנסת16:41מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
96.
ואליד אלהואשלה
ואליד אלהואשלהסיעת רע"ם15:04מידע מפורט2 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
97.
משה טור פז
משה טור פזסיעת יש עתיד14:36מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
98.
אורית סטרוק
אורית סטרוקסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'14:13מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
99.
ניר ברקת
ניר ברקתסיעת הליכוד 14:13מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
100.
יפעת שאשא ביטון
יפעת שאשא ביטוןסיעת המחנה הממלכתי 13:41מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
101.
לא ח״כ
אורי מקלב
אורי מקלבאינו חבר כנסת13:29מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
102.
משה אבוטבול
משה אבוטבולסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל13:14מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
103.
גלית דיסטל אטבריאן
גלית דיסטל אטבריאן סיעת הליכוד 13:10מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
104.
גדי איזנקוט
גדי איזנקוטסיעת המחנה הממלכתי 12:17מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
105.
אושר שקלים
אושר שקליםסיעת הליכוד 12:16מידע מפורט4 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
106.
אבי דיכטר
אבי דיכטרסיעת הליכוד 11:47מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
107.
לא ח״כ
חיים ביטון
חיים ביטוןאינו חבר כנסת11:31מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
108.
פנינה תמנו
פנינה תמנוסיעת המחנה הממלכתי 11:15מידע מפורט4 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
109.
יצחק קרויזר
יצחק קרויזרסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר10:18מידע מפורט3 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
110.
לא ח״כ
עמיחי שיקלי
עמיחי שיקליאינו חבר כנסת10:16מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
111.
לא ח״כ
יצחק גולדקנופ
יצחק גולדקנופאינו חבר כנסת10:05מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
112.
אלמוג כהן
אלמוג כהןסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר8:50מידע מפורט3 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
113.
אבי מעוז
אבי מעוזסיעת נעם - בראשות אבי מעוז8:48מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
114.
לא ח״כ
יעקב מרגי
יעקב מרגיאינו חבר כנסת7:23מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
115.
יצחק שמעון וסרלאוף
יצחק שמעון וסרלאוףסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר7:04מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
116.
גילה גמליאל
גילה גמליאלסיעת הליכוד 6:52מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
117.
חילי טרופר
חילי טרופרסיעת המחנה הממלכתי 6:32מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
118.
בנימין נתניהו
בנימין נתניהוסיעת הליכוד 5:44מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
119.
יאיר לפיד
יאיר לפידסיעת יש עתיד5:41מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
120.
בני גנץ
בני גנץסיעת המחנה הממלכתי 5:26מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
121.
לא ח״כ
דוד אמסלם
דוד אמסלםאינו חבר כנסת4:34מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
122.
אריה מכלוף דרעי
אריה מכלוף דרעיסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל4:12מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
123.
אופיר סופר
אופיר סופרסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'3:56מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
124.
לא ח״כ
חיים כץ
חיים כץאינו חבר כנסת2:42מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
125.
לא ח״כ
יואב קיש
יואב קישאינו חבר כנסת2:27מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
126.
לא ח״כ
מכלוף מיקי זוהר
מכלוף מיקי זוהראינו חבר כנסת2:13מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
127.
מאי גולן
מאי גולןסיעת הליכוד 2:06מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
128.
ישראל כץ
ישראל כץסיעת הליכוד 1:57מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
129.
שלמה קרעי
שלמה קרעיסיעת הליכוד 1:49מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
130.
לא ח״כ
אלי אליהו כהן
אלי אליהו כהןאינו חבר כנסת1:46מידע מפורט4 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
131.
לא ח״כ
מירי מרים רגב
מירי מרים רגבאינה חברת כנסת1:11מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
132.
לא ח״כ
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'אינו חבר כנסת1:02מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
133.
לא ח״כ
רון דרמר
רון דרמראינו חבר כנסת00:00מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
134.
לא ח״כ
עמיחי אליהו
עמיחי אליהואינו חבר כנסת00:00מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
135.
לא ח״כ
עידית סילמן
עידית סילמןאינה חברת כנסת00:00מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
136.
עופר כסיף
עופר כסיףסיעת חד"ש-תע"ל00:00מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
137.
יואב גלנט
יואב גלנטסיעת הליכוד 00:00מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
138.
איתמר בן גביר
איתמר בן גבירסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר00:00מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט