משה גפני

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

משה גפני

 חבר הכנסת משה גפני

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat74.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכספים, הוועדה למיזמים ציבוריים

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

 • מפלגהסיעת יהדות התורה
 • תאריך לידהי' באייר תשי"ב , 05/05/1952
 • מקצוע ראש כולל
 • השכלה

  - למד בישיבות סלבודקה וגרודנה

 • דואר אלקטרוניmgafni@knesset.gov.il
 • טלפונים
 • פקס
 • קו״ח

  משה גפני נולד בתל-אביב בשנת תשי”ב, 1952. הוא למד בישיבות סלבודקה וגרודנא והיה ראש כולל וחבר הנהלת מועצת אופקים. לראשונה נבחר לכנסת השתים-עשרה מטעם דגל התורה, והיה חבר בוועדת הכנסת ובוועדת העבודה והרווחה. לאחר מכן, בממשלה ה-24 בראשות יצחק שמיר, היה סגן השר לענייני דתות. לכנסת השלוש-עשרה נבחר מטעם יהדות התורה – דגל התורה, והיה חבר בוועדת הכנסת, בוועדת העבודה והרווחה, בוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים ובוועדת החקירה הפרלמנטרית לחקירת אלימות בקרב בני-נוער. לכנסת הארבע-עשרה נבחר מטעם יהדות התורה, והיה חבר בוועדת הכנסת, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, בוועדה לענייני ביקורת המדינה ובוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים. כמו כן היה חבר בוועדה למינוי דיינים. לכנסת החמש-עשרה נבחר מטעם סיעת יהדות התורה, והיה יושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה וחבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה, בוועדת הכספים, בוועדת הכנסת, בוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים, בוועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסחר בנשים, בוועדה להסדר ביטוח רכב מנועי ובוועדה המשותפת לתקציב הכנסת. כמו כן היה חבר בוועדה למינוי דיינים. לכנסת השש-עשרה נבחר מטעם יהדות התורה – דגל התורה, והיה חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, בוועדה לענייני ביקורת המדינה ובוועדת המשנה לשירותי דת. כמו כן היה חבר בשדולה למען איכות הסביבה ובשדולה המוניציפלית בכנסת. נוסף על כך היה יושב-ראש סיעת דגל התורה. גם לכנסת השבע-עשרה נבחר מטעם יהדות התורה – דגל התורה, והיה יושב-ראש ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא התשתית והתחזוקה של אתר הרשב”י במירון, חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, בוועדה המיוחדת לפניות הציבור, בוועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין האזנות סתר, בוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי ובוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה, וממלא-מקום בוועדת החוץ והביטחון. כמו כן היה חבר בשדולת ירושלים, בשדולה הסביבתית-חברתית, בשדולה לטיפול במפוני גוש-קטיף, בשדולה למען שחרורו של יהונתן פולארד ובשדולות נוספות. לכנסת השמונה-עשרה נבחר מטעם יהדות התורה, והיה יושב-ראש ועדת הכספים וועדת המשנה לעניינים חסויים (על-פי סעיף 5 לחוק הכנסת), חבר בוועדת הפירושים, בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ובוועדה המשותפת לתקציב הכנסת, וממלא-מקום בוועדת החוץ והביטחון. כמו כן היה חבר בוועדה למינוי דיינים. נוסף על כך היה יושב-ראש השדולה להעסקה ישירה וחבר בשדולה לעידוד, לחיזוק ולטיפוח החיילים/ות המשוחררים/ות, בשדולה לבריאות הציבור, בשדולת חברי הכנסת לקשרי דתיים–חילונים ובשדולות נוספות. לכנסת התשע-עשרה נבחר מטעם יהדות התורה, והיה יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, ועדת הכספים והוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי, חבר בוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים, וממלא-מקום בוועדת החוץ והביטחון ובוועדות נוספות. כמו כן היה יושב-ראש השדולה למען עצמאיות ועצמאים וחבר בשדולה לקידום ההוראה ומעמד המורה בישראל, בשדולה לשילוב ילדים עם מוגבלויות במערכת החינוך, בשדולה לקידום ולחיזוק הפריפריה ושכונות המצוקה ובשדולה לחיזוק ולקידום הכלכלה הערבית. לכנסת העשרים נבחר שוב מטעם יהדות התורה, והוא יושב-ראש ועדת הכספים וחבר בוועדת החוץ והביטחון ובוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. כמו כן הוא יושב-ראש השדולה למען עצמאיות ועצמאים. משה גפני מפרסם מאמרים בעיתונים ”יתד נאמן” ו”המודיע”. הוא מתגורר בבני-ברק, נשוי ואב לשלושה ילדים. אפשר לקרוא את קורות החיים של חברי הכנסת גם בשפה הערבית והאנגלית.

 • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי