שידורים מהכנסת

 הועלה לאחרונה

Open House Jerusalem 2024 in the Knesset

נציגי משפחות החטופים בוועדה לקידום מעמד האישה ולשיוויון מגדרי

נציגי משפחות החטופים בוועדת החינוך, התרבות והספורט

נציגי משפחות החטופים בוועדת החוקה, חוק ומשפט

נציגי משפחות החטופים בוועדת החוץ והביטחון

חדשות אחרונות