היום בכנסת

29 בנובמבר 2023, ט"ז בכסלו תשפ"ד
 • 08:30

  ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • 09:00

  ישיבת ועדת הכלכלה

 • 09:00

  ישיבת ועדת הבריאות

 • 09:00

  ישיבת הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל

 • 09:30

  ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

 • 10:00

  ישיבת ועדת העבודה והרווחה

 • 10:30

  ישיבת ועדת הכספים

 • 10:45

  ישיבת ועדת הכנסת

 • 11:00

  ישיבת מליאת הכנסת