תפקידים בממשלה

  שם ח״כמפלגהתפקיד
1.
בנימין נתניהו
בנימין נתניהוסיעת הליכוד ראש הממשלה
2.
יריב לוין
יריב לויןסיעת הליכוד סגן ראש הממשלה, שר המשפטים
3.
אבי דיכטר
אבי דיכטרסיעת הליכוד שר החקלאות ופיתוח הכפר
4.
אופיר סופר
אופיר סופרסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'שר העלייה והקליטה
5.
אוריאל בוסו
אוריאל בוסוסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לשר הבריאות
6.
אורית סטרוק
אורית סטרוקסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות
7.
איתמר בן גביר
איתמר בן גבירסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גבירהשר לביטחון לאומי
8.
לא ח״כ
אלי אליהו כהן
אלי אליהו כהןאינו חבר כנסתשר האנרגיה והתשתיות
9.
לא ח״כ
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'אינו חבר כנסתשר האוצר, שר נוסף במשרד הביטחון
10.
גילה גמליאל
גילה גמליאלסיעת הליכוד שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה
11.
לא ח״כ
דוד אמסלם
דוד אמסלםאינו חבר כנסתשר נוסף במשרד המשפטים, שר הקשר בין הממשלה לכנסת, השר לשיתוף פעולה אזורי
12.
לא ח״כ
חיים ביטון
חיים ביטוןאינו חבר כנסתשר בלי תיק במשרד החינוך
13.
לא ח״כ
חיים כץ
חיים כץאינו חבר כנסתשר התיירות
14.
לא ח״כ
יואב בן צור
יואב בן צוראינו חבר כנסתשר העבודה
15.
יואב גלנט
יואב גלנטסיעת הליכוד שר הביטחון
16.
לא ח״כ
יואב קיש
יואב קישאינו חבר כנסתשר החינוך
17.
לא ח״כ
יעקב מרגי
יעקב מרגיאינו חבר כנסתשר הרווחה והביטחון החברתי
18.
לא ח״כ
יצחק גולדקנופ
יצחק גולדקנופאינו חבר כנסתשר הבינוי והשיכון, שר במשרד ראש הממשלה
19.
יצחק שמעון וסרלאוף
יצחק שמעון וסרלאוףסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גבירשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי
20.
ישראל כץ
ישראל כץסיעת הליכוד שר החוץ
21.
מאי גולן
מאי גולןסיעת הליכוד השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה
22.
לא ח״כ
מאיר פרוש
מאיר פרושאינו חבר כנסתשר ירושלים ומסורת ישראל
23.
מיכאל  מלכיאלי
מיכאל מלכיאליסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"להשר לשירותי דת
24.
לא ח״כ
מירי מרים רגב
מירי מרים רגבאינה חברת כנסתשרת התחבורה והבטיחות בדרכים
25.
לא ח״כ
מכלוף מיקי זוהר
מכלוף מיקי זוהראינו חבר כנסתשר התרבות והספורט
26.
משה ארבל
משה ארבלסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לשר הפנים
27.
ניר ברקת
ניר ברקתסיעת הליכוד שר הכלכלה והתעשייה
28.
לא ח״כ
עידית סילמן
עידית סילמןאינה חברת כנסתהשרה להגנת הסביבה
29.
לא ח״כ
עמיחי אליהו
עמיחי אליהואינו חבר כנסתשר המורשת
30.
לא ח״כ
עמיחי שיקלי
עמיחי שיקליאינו חבר כנסתשר התפוצות והמאבק באנטישמיות
31.
לא ח״כ
רון דרמר
רון דרמראינו חבר כנסתהשר לעניינים אסטרטגיים
32.
שלמה קרעי
שלמה קרעיסיעת הליכוד שר התקשורת
33.
אבי מעוז
אבי מעוזסיעת נעם - בראשות אבי מעוזסגן שר ראש הממשלה
34.
לא ח״כ
אורי מקלב
אורי מקלבאינו חבר כנסתסגן שר התחבורה והבטיחות בדרכים, סגן שר ראש הממשלה
35.
יעקב טסלר
יעקב טסלרסיעת יהדות התורהסגן שר התרבות והספורט
36.
משה אבוטבול
משה אבוטבולסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לסגן שר החקלאות ופיתוח הכפר