עכשיו בכנסת

69 נוכחים כרגע במשכן

66 
חברי כנסת
אינם חברי כנסת