לא נוכחים עכשיו בכנסת

111 לא נוכחים כרגע במשכן

96 
חברי כנסת

קואליציה: 58   אופוזיציה: 38

15 
אינם חברי כנסת