לא נוכחים עכשיו בכנסת

138 לא נוכחים כרגע במשכן

120 
חברי כנסת
18 
אינם חברי כנסת