לא נוכחים עכשיו בכנסת

73 לא נוכחים כרגע במשכן

58 
חברי כנסת
15 
אינם חברי כנסת