אברהם בצלאל

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

אברהם  בצלאל

 חבר הכנסת אברהם בצלאל

קואליציה
https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat91.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכלכלה, ועדת החוקה, חוק ומשפט, הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הוועדה למיזמים ציבוריים, הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה, הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
  • תאריך לידהכ"א בכסלו תשמ"א , 29/11/1980
  • השכלה

    - תואר ראשון בחינוך וחברה, מכללת אונו

  • שפות עברית
  • דואר אלקטרוניabetzalel@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי