err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
16 נובמבר, 2022 - 29 פברואר, 2024

שאילתות שהוגשו על ידי חברי כנסת

  שם ח״כמפלגהשאילתות
1.
איימן עודה
איימן עודהסיעת חד"ש-תע"ל52 שאילתותמידע מפורט
2.
עופר כסיף
עופר כסיףסיעת חד"ש-תע"ל52 שאילתותמידע מפורט
3.
נעמה לזימי
נעמה לזימיסיעת העבודה44 שאילתותמידע מפורט
4.
אחמד טיבי
אחמד טיביסיעת חד"ש-תע"ל41 שאילתותמידע מפורט
5.
יוסף עטאונה
יוסף עטאונהסיעת חד"ש-תע"ל38 שאילתותמידע מפורט
6.
ואליד אלהואשלה
ואליד אלהואשלהסיעת רע"ם32 שאילתותמידע מפורט
7.
משה טור פז
משה טור פזסיעת יש עתיד31 שאילתותמידע מפורט
8.
יאסר חוג'יראת
יאסר חוג'יראתסיעת רע"ם27 שאילתותמידע מפורט
9.
מיכאל מרדכי ביטון
מיכאל מרדכי ביטוןסיעת המחנה הממלכתי 27 שאילתותמידע מפורט
10.
אימאן ח'טיב יאסין
אימאן ח'טיב יאסיןסיעת רע"ם26 שאילתותמידע מפורט
11.
גלעד קריב
גלעד קריבסיעת העבודה23 שאילתותמידע מפורט
12.
נאור שירי
נאור שיריסיעת יש עתיד21 שאילתותמידע מפורט
13.
יוראי להב הרצנו
יוראי להב הרצנוסיעת יש עתיד20 שאילתותמידע מפורט
14.
אברהם  בצלאל
אברהם בצלאלסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל18 שאילתותמידע מפורט
15.
אליהו ברוכי
אליהו ברוכיסיעת יהדות התורה16 שאילתותמידע מפורט
16.
יצחק זאב פינדרוס
יצחק זאב פינדרוססיעת יהדות התורה16 שאילתותמידע מפורט
17.
ארז מלול
ארז מלולסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל12 שאילתותמידע מפורט
18.
יונתן מישרקי
יונתן מישרקיסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל12 שאילתותמידע מפורט
19.
שלי טל מירון
שלי טל מירוןסיעת יש עתיד10 שאילתותמידע מפורט
20.
מיקי לוי
מיקי לויסיעת יש עתיד9 שאילתותמידע מפורט
21.
עמית הלוי
עמית הלויסיעת הליכוד 9 שאילתותמידע מפורט
22.
אריאל קלנר
אריאל קלנרסיעת הליכוד 7 שאילתותמידע מפורט
23.
עאידה תומא סלימאן
עאידה תומא סלימאןסיעת חד"ש-תע"ל7 שאילתותמידע מפורט
24.
אלון שוסטר
אלון שוסטרסיעת המחנה הממלכתי 6 שאילתותמידע מפורט
25.
יוליה מלינובסקי
יוליה מלינובסקיסיעת ישראל ביתנו6 שאילתותמידע מפורט
26.
מירב כהן
מירב כהןסיעת יש עתיד6 שאילתותמידע מפורט
27.
בועז טופורובסקי
בועז טופורובסקיסיעת יש עתיד5 שאילתותמידע מפורט
28.
מטי צרפתי הרכבי
מטי צרפתי הרכביסיעת יש עתיד5 שאילתותמידע מפורט
29.
סימון דוידסון
סימון דוידסוןסיעת יש עתיד5 שאילתותמידע מפורט
30.
דן אילוז
דן אילוזסיעת הליכוד 4 שאילתותמידע מפורט
31.
ינון אזולאי
ינון אזולאיסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל4 שאילתותמידע מפורט
32.
יסמין פרידמן
יסמין פרידמןסיעת יש עתיד4 שאילתותמידע מפורט
33.
ווליד טאהא
ווליד טאהאסיעת רע"ם3 שאילתותמידע מפורט
34.
טטיאנה מזרסקי
טטיאנה מזרסקיסיעת יש עתיד3 שאילתותמידע מפורט
35.
טלי גוטליב
טלי גוטליבסיעת הליכוד 3 שאילתותמידע מפורט
36.
מיכל שיר סגמן
מיכל שיר סגמןסיעת יש עתיד3 שאילתותמידע מפורט
37.
ניסים ואטורי
ניסים ואטוריסיעת הליכוד 3 שאילתותמידע מפורט
38.
סימון מושיאשוילי
סימון מושיאשויליסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל3 שאילתותמידע מפורט
39.
צבי ידידיה סוכות
צבי ידידיה סוכותסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'3 שאילתותמידע מפורט
40.
קטי קטרין שטרית
קטי קטרין שטריתסיעת הליכוד 3 שאילתותמידע מפורט
41.
רון כץ
רון כץסיעת יש עתיד3 שאילתותמידע מפורט
42.
שרון ניר
שרון נירסיעת ישראל ביתנו3 שאילתותמידע מפורט
43.
אורית פרקש הכהן
אורית פרקש הכהןסיעת המחנה הממלכתי 2 שאילתותמידע מפורט
44.
אלי דלל
אלי דללסיעת הליכוד 2 שאילתותמידע מפורט
45.
אפרת רייטן מרום
אפרת רייטן מרוםסיעת העבודה2 שאילתותמידע מפורט
46.
דני דנון
דני דנוןסיעת הליכוד 2 שאילתותמידע מפורט
47.
יוסף טייב
יוסף טייבסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל2 שאילתותמידע מפורט
48.
יצחק קרויזר
יצחק קרויזרסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר2 שאילתותמידע מפורט
49.
לימור סון הר מלך
לימור סון הר מלךסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר2 שאילתותמידע מפורט
50.
מיכל מרים וולדיגר
מיכל מרים וולדיגרסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'2 שאילתותמידע מפורט
51.
מירב  בן ארי
מירב בן אריסיעת יש עתיד2 שאילתותמידע מפורט
52.
משה סולומון
משה סולומוןסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'2 שאילתותמידע מפורט
53.
משה רוט
משה רוטסיעת יהדות התורה2 שאילתותמידע מפורט
54.
עודד פורר
עודד פוררסיעת ישראל ביתנו2 שאילתותמידע מפורט
55.
שרן מרים השכל
שרן מרים השכלסיעת המחנה הממלכתי 2 שאילתותמידע מפורט
56.
אביגדור ליברמן
אביגדור ליברמןסיעת ישראל ביתנו1 שאילתותמידע מפורט
57.
אוהד טל
אוהד טלסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'1 שאילתותמידע מפורט
58.
אוריאל בוסו
אוריאל בוסוסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל1 שאילתותמידע מפורט
59.
אושר שקלים
אושר שקליםסיעת הליכוד 1 שאילתותמידע מפורט
60.
אלמוג כהן
אלמוג כהןסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר1 שאילתותמידע מפורט
61.
דבי ביטון
דבי ביטוןסיעת יש עתיד1 שאילתותמידע מפורט
62.
ולדימיר בליאק
ולדימיר בליאקסיעת יש עתיד1 שאילתותמידע מפורט
63.
חוה אתי עטייה
חוה אתי עטייהסיעת הליכוד 1 שאילתותמידע מפורט
64.
חנוך דב מלביצקי
חנוך דב מלביצקיסיעת הליכוד 1 שאילתותמידע מפורט
65.
יואב סגלוביץ'
יואב סגלוביץ'סיעת יש עתיד1 שאילתותמידע מפורט
66.
יעקב אשר
יעקב אשרסיעת יהדות התורה1 שאילתותמידע מפורט
67.
ישראל אייכלר
ישראל אייכלרסיעת יהדות התורה1 שאילתותמידע מפורט
68.
מאיר כהן
מאיר כהןסיעת יש עתיד1 שאילתותמידע מפורט
69.
מתן כהנא
מתן כהנאסיעת המחנה הממלכתי 1 שאילתותמידע מפורט
70.
עידן רול
עידן רולסיעת יש עתיד1 שאילתותמידע מפורט
71.
קארין אלהרר
קארין אלהררסיעת יש עתיד1 שאילתותמידע מפורט
72.
אבי דיכטר
אבי דיכטרסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
73.
אבי מעוז
אבי מעוזסיעת נעם - בראשות אבי מעוז0 שאילתותמידע מפורט
74.
לא ח״כ
אופיר אקוניס
אופיר אקוניסאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
75.
אופיר כץ
אופיר כץסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
76.
אופיר סופר
אופיר סופרסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'0 שאילתותמידע מפורט
77.
לא ח״כ
אורי מקלב
אורי מקלבאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
78.
אורית סטרוק
אורית סטרוקסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'0 שאילתותמידע מפורט
79.
איתמר בן גביר
איתמר בן גבירסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר0 שאילתותמידע מפורט
80.
לא ח״כ
אלי אליהו כהן
אלי אליהו כהןאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
81.
אליהו רביבו
אליהו רביבוסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
82.
אלעזר שטרן
אלעזר שטרןסיעת יש עתיד0 שאילתותמידע מפורט
83.
אמיר אוחנה
אמיר אוחנהסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
84.
אריה מכלוף דרעי
אריה מכלוף דרעיסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל0 שאילתותמידע מפורט
85.
בועז ביסמוט
בועז ביסמוטסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
86.
בני גנץ
בני גנץסיעת המחנה הממלכתי 0 שאילתותמידע מפורט
87.
בנימין נתניהו
בנימין נתניהוסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
88.
לא ח״כ
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'אינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
89.
גדי איזנקוט
גדי איזנקוטסיעת המחנה הממלכתי 0 שאילתותמידע מפורט
90.
גדעון סער
גדעון סערסיעת המחנה הממלכתי 0 שאילתותמידע מפורט
91.
גילה גמליאל
גילה גמליאלסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
92.
גלית דיסטל אטבריאן
גלית דיסטל אטבריאן סיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
93.
לא ח״כ
דוד אמסלם
דוד אמסלםאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
94.
דוד ביטן
דוד ביטןסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
95.
זאב אלקין
זאב אלקיןסיעת המחנה הממלכתי 0 שאילתותמידע מפורט
96.
לא ח״כ
חיים ביטון
חיים ביטוןאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
97.
לא ח״כ
חיים כץ
חיים כץאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
98.
חילי טרופר
חילי טרופרסיעת המחנה הממלכתי 0 שאילתותמידע מפורט
99.
חמד עמאר
חמד עמארסיעת ישראל ביתנו0 שאילתותמידע מפורט
100.
יאיר לפיד
יאיר לפידסיעת יש עתיד0 שאילתותמידע מפורט
101.
יבגני סובה
יבגני סובהסיעת ישראל ביתנו0 שאילתותמידע מפורט
102.
לא ח״כ
יואב בן צור
יואב בן צוראינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
103.
יואב גלנט
יואב גלנטסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
104.
לא ח״כ
יואב קיש
יואב קישאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
105.
יולי יואל אדלשטיין
יולי יואל אדלשטייןסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
106.
יעקב טסלר
יעקב טסלרסיעת יהדות התורה0 שאילתותמידע מפורט
107.
לא ח״כ
יעקב מרגי
יעקב מרגיאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
108.
יפעת שאשא ביטון
יפעת שאשא ביטוןסיעת המחנה הממלכתי 0 שאילתותמידע מפורט
109.
לא ח״כ
יצחק גולדקנופ
יצחק גולדקנופאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
110.
יצחק שמעון וסרלאוף
יצחק שמעון וסרלאוףסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר0 שאילתותמידע מפורט
111.
ירון לוי
ירון לויסיעת יש עתיד0 שאילתותמידע מפורט
112.
יריב לוין
יריב לויןסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
113.
ישראל כץ
ישראל כץסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
114.
מאי גולן
מאי גולןסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
115.
לא ח״כ
מאיר פרוש
מאיר פרושאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
116.
מיכאל  מלכיאלי
מיכאל מלכיאליסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל0 שאילתותמידע מפורט
117.
לא ח״כ
מירי מרים רגב
מירי מרים רגבאינה חברת כנסת0 שאילתותמידע מפורט
118.
לא ח״כ
מכלוף מיקי זוהר
מכלוף מיקי זוהראינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
119.
מנסור עבאס
מנסור עבאססיעת רע"ם0 שאילתותמידע מפורט
120.
מרב מיכאלי
מרב מיכאליסיעת העבודה0 שאילתותמידע מפורט
121.
משה אבוטבול
משה אבוטבולסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל0 שאילתותמידע מפורט
122.
משה ארבל
משה ארבלסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל0 שאילתותמידע מפורט
123.
משה גפני
משה גפניסיעת יהדות התורה0 שאילתותמידע מפורט
124.
משה סעדה
משה סעדהסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
125.
משה פסל
משה פסלסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
126.
ניר ברקת
ניר ברקתסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
127.
לא ח״כ
עידית סילמן
עידית סילמןאינה חברת כנסת0 שאילתותמידע מפורט
128.
לא ח״כ
עמיחי אליהו
עמיחי אליהואינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
129.
לא ח״כ
עמיחי שיקלי
עמיחי שיקליאינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
130.
פנינה תמנו
פנינה תמנוסיעת המחנה הממלכתי 0 שאילתותמידע מפורט
131.
צביקה פוגל
צביקה פוגלסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר0 שאילתותמידע מפורט
132.
צגה צגנש מלקו
צגה צגנש מלקוסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
133.
לא ח״כ
רון דרמר
רון דרמראינו חבר כנסת0 שאילתותמידע מפורט
134.
רם בן ברק
רם בן ברקסיעת יש עתיד0 שאילתותמידע מפורט
135.
שלום דנינו
שלום דנינוסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
136.
שלמה קרעי
שלמה קרעיסיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט
137.
שמחה רוטמן
שמחה רוטמןסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'0 שאילתותמידע מפורט
138.
ששון ששי גואטה
ששון ששי גואטה סיעת הליכוד 0 שאילתותמידע מפורט