בועז ביסמוט

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

בועז ביסמוט

 חבר הכנסת בועז ביסמוט

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat88.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכנסת, ועדת החוץ והביטחון, הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהכ' בכסלו תשכ"ה , 25/11/1964
  • דואר אלקטרוניbbismut@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי