err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
01 מרץ, 2024 - 31 מרץ, 2024

מפלגות

* חישוב ממוצע שעות מפלגתי

חברי כנסתמפלגהשעותועדות
1.
7 חברי כנסת
סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'117:4850
2.
11 חברי כנסת
סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל99:0641
3.
7 חברי כנסת
סיעת יהדות התורה95:1039
4.
5 חברי כנסת
סיעת חד"ש-תע"ל94:2236
5.
4 חברי כנסת
סיעת העבודה90:3524
6.
6 חברי כנסת
סיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר88:4433
7.
6 חברי כנסת
סיעת ישראל ביתנו87:5825
8.
24 חברי כנסת
סיעת יש עתיד86:37108
9.
32 חברי כנסת
סיעת הליכוד 83:15141
10.
1 חברי כנסת
סיעת נעם - בראשות אבי מעוז75:590
11.
8 חברי כנסת
סיעת המחנה הממלכתי 72:5828
12.
4 חברי כנסת
סיעת הימין הממלכתי69:5710
13.
5 חברי כנסת
סיעת רע"ם59:3111
14.
17 אינם חברי כנסת
אינם חברי כנסת21:302