err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
01 פברואר, 2024 - 29 פברואר, 2024

מפלגות

* חישוב ממוצע שעות מפלגתי

חברי כנסתמפלגהשעותועדות
1.
5 חברי כנסת
סיעת חד"ש-תע"ל115:4312
2.
7 חברי כנסת
סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'114:2313
3.
7 חברי כנסת
סיעת יהדות התורה102:5114
4.
6 חברי כנסת
סיעת ישראל ביתנו92:2511
5.
24 חברי כנסת
סיעת יש עתיד85:0638
6.
11 חברי כנסת
סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל83:5418
7.
6 חברי כנסת
סיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר83:367
8.
32 חברי כנסת
סיעת הליכוד 81:0542
9.
4 חברי כנסת
סיעת העבודה80:343
10.
12 חברי כנסת
סיעת המחנה הממלכתי 64:5513
11.
5 חברי כנסת
סיעת רע"ם63:492
12.
1 חברי כנסת
סיעת נעם - בראשות אבי מעוז46:490
13.
18 אינם חברי כנסת
אינם חברי כנסת22:281