err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
01 אוקטובר, 2023 - 31 אוקטובר, 2023

מפלגות

* חישוב ממוצע שעות מפלגתי

חברי כנסתמפלגהשעותועדות
1.
7 חברי כנסת
סיעת יהדות התורה71:1263
2.
7 חברי כנסת
סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'62:1238
3.
11 חברי כנסת
סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל52:3778
4.
4 חברי כנסת
סיעת העבודה46:1341
5.
6 חברי כנסת
סיעת ישראל ביתנו44:1436
6.
32 חברי כנסת
סיעת הליכוד 42:18190
7.
24 חברי כנסת
סיעת יש עתיד34:35154
8.
12 חברי כנסת
סיעת המחנה הממלכתי 24:0954
9.
5 חברי כנסת
סיעת חד"ש-תע"ל22:0228
10.
6 חברי כנסת
סיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר20:5518
11.
5 חברי כנסת
סיעת רע"ם19:4314
12.
1 חברי כנסת
סיעת נעם - בראשות אבי מעוז8:480
13.
18 אינם חברי כנסת
אינם חברי כנסת7:504