יצחק קרויזר

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

יצחק קרויזר

 חבר הכנסת יצחק קרויזר

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat105.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכספים, ועדת החוקה, חוק ומשפט, הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
  • תאריך לידהכ"א באלול תשמ"ה , 07/09/1985
  • דואר אלקטרוניykroyzer@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי