שלי טל מירון

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

שלי טל מירון

 חברת הכנסת שלי טל מירון

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat61.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ועדת המדע והטכנולוגיה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת יש עתיד
  • תאריך לידהט' באייר תשל"ט , 06/05/1979
  • דואר אלקטרוניshellytm@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי