אביחי אברהם בוארון

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

אביחי אברהם בוארון

 חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

קואליציה
https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat147.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת החינוך, התרבות והספורט, הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהי"ב בתמוז תשל"ג , 12/07/1973
  • דואר אלקטרוניhak_boaron@knesset.gov.il
  • אינטרנט
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי
  •  ציוצים אחרונים