דן אילוז

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

דן אילוז

 חבר הכנסת דן אילוז

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat97.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכלכלה, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, הוועדה למיזמים ציבוריים, הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים, הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהי"ב באדר תשמ"ו , 21/02/1986
  • דואר אלקטרוניdanillouz@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי