סימון מושיאשוילי

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

סימון מושיאשוילי

 חבר הכנסת סימון מושיאשוילי

קואליציה
https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat135.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכספים, ועדת הכלכלה, ועדת המדע והטכנולוגיה, הוועדה לביטחון לאומי, הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
  • תאריך לידהט"ז באדר תשל"ז , 06/03/1977
  • מקצוע עורך דין
  • השכלה

    - משפטים (LL.B) - עורך דין

  • שפות עברית, אנגלית, גאורגית
  • דואר אלקטרוניsimonm@knesset.gov.il
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי