צגה צגנש מלקו

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

צגה צגנש מלקו

 חברת הכנסת צגה צגנש מלקו

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat101.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת העבודה והרווחה, הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהט' בטבת תשכ"ו , 01/01/1966
  • השכלה

    - תואר ראשון במדעי המדינה, סוציולוגיה ואנרופולוגיה – אוניברסיטת בר אילן - תואר שני – מכללת טורו קולג'- מינהל עסקים – התמחות הון עסקי בינלאומי - תואר שלישי מדעי המדינה ועיתונות אוניברסיטת אדם מיצקביץ` פולין

  • דואר אלקטרוניtmelaku@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי