צבי ידידיה סוכות

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

צבי ידידיה סוכות

 חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat139.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת החוץ והביטחון, ועדת המדע והטכנולוגיה, הוועדה לביטחון לאומי, הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים, הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'
  • תאריך לידהי"ד בתשרי תשנ"א , 03/10/1990
  • מקצוע עוזר פוליטי
  • דואר אלקטרוניtzvisuccot@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי