ששון ששי גואטה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

ששון ששי גואטה

 חבר הכנסת ששון ששי גואטה

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat147.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת המדע והטכנולוגיה, הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהז' בסיוון תש"מ , 22/05/1980
  • דואר אלקטרוניhak_guetta@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי