שרון ניר

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

שרון ניר

 חברת הכנסת שרון ניר

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat143.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכנסת, ועדת החוץ והביטחון, ועדת האתיקה, הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת ישראל ביתנו
  • תאריך לידהד' בחשוון תשל"א , 03/11/1970
  • השכלה

    - BA, תואר ראשון במדעי התנהגות, חטיבת מינהל עסקים ומשאבי אנוש, אוניברסיטת בן גוריון - MBA, תואר שני במינהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון - MA, תואר שני במדעי המדינה וביטחון לאומי, אוניברסיטת חיפה

  • שפות אנגלית
  • דואר אלקטרוניshnir@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי