גלית דיסטל אטבריאן

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

גלית דיסטל אטבריאן

 חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

קואליציה
https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat77.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת העבודה והרווחה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ועדת הבריאות

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהי"ג בטבת תשל"א , 10/01/1971
  • השכלה

    - תואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב - לקראת תואר שני באוניברסיטה העברית

  • שירות צבאי

    רב"ט. השתחררה ב-1991

  • דואר אלקטרוניgdistal@knesset.gov.il
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי