משה רוט

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

משה רוט

 חבר הכנסת משה רוט

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat137.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכנסת, הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ועדת הבריאות, הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)