אלמוג כהן

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

אלמוג כהן

 חבר הכנסת אלמוג כהן

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat73.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת העבודה והרווחה, הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
  • תאריך לידהכ"ב בטבת תשמ"ח , 12/01/1988
  • דואר אלקטרוניalmcohen@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי