ינון אזולאי

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

ינון אזולאי

 חבר הכנסת ינון אזולאי

קואליציה
https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat80.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכנסת, ועדת הכספים, ועדת החוץ והביטחון, ועדת האתיקה, הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25), הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
  • תאריך לידהט"ו בתמוז תשל"ט , 10/07/1979
  • דואר אלקטרוניyazulai@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי