קארין אלהרר

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

קארין אלהרר

 חברת הכנסת קארין אלהרר

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat36.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת החוקה, חוק ומשפט

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

 • מפלגהסיעת יש עתיד
 • תאריך לידהכ"ז בתשרי תשל"ח , 09/10/1977
 • מקצוע עורכת דין
 • השכלה

  - LLB – תואר ראשון במשפטים - LLM – תואר שני במשפטים, וושינגטון

 • שפות עברית, צרפתית
 • דואר אלקטרוניkelharrar@knesset.gov.il
 • טלפונים
 • פקס
 • אינטרנט
 • קו״ח

  • כיהנה כיושבת-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה. • יושבת-ראש השדולה להעצמת האזרח במוסד לביטוח לאומי יחד עם ח"כ אורי מקלב. • יושבת-ראש השדולה לחיזוק מעמדו של בית המשפט. • יושבת-ראש השדולה לשילוב ילדים עם מוגבלויות במערכת החינוך. • יושבת-ראש השדולה לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. • כיהנה כיושבת-ראש הוועדה המיוחדת שדנה בחוק השידור הציבורי. ח"כ קארין אלהרר נולדה בחולון בשנת 1977. בשנת 2000 הוסמכה כעורכת דין, לאחר שסיימה תואר במשפטים בבית הספר למשפטים של המכללה למינהל. לאחר מכן עבדה כמה שנים כעורכת דין בקליניקות משפטיות. בשנת 2006 סיימה לימודי תואר שני במשפטים עם התמחות בזכויות אדם ואזרח בבית הספר למשפטים של אמריקן יוניברסיטי בארצות הברית (Washington College of Law, American University ). במהלך לימודי התואר השני התמחתה בשני ארגונים אמריקניים מובילים העוסקים בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (AAPD ו-MDRI). עם שובה לישראל השתלבה בעבודת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר אילן. במסגרת זו הייתה שותפה להליכי חקיקה ממשלתית לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. בשנים 2008–2013 ניהלה את מערך הקליניקות המשפטיות באוניברסיטה. בתקופתה כמנהלת הוקמו שתי קליניקות נוספות: הקליניקה לזכויות קשישים וניצולי שואה והקליניקה למשפט עברי. במקביל פעלה אלהרר בארגונים המייצגים אוכלוסיות מוחלשות בישראל, ובהם ארגון קשר, המייצג אנשים עם מוגבלויות, וארגון מידות, הבוחן אפקטיביות של עמותות. כמו כן, הייתה ממייסדי "התנועה למלחמה בעוני" הפועלת למתן סיוע משפטי למעוטי יכולת כלכלית וממקימי תכנית "שכר מצווה" למתן סיוע משפטי חינם לאוכלוסיות מוחלשות. תחום עיסוק מרכזי של חברת הכנסת אלהרר הוא עולם המשפט והמאבק בשחיתות. אלהרר פועלת רבות לתיקוני חקיקה הקשורים לסדרי הדין, לפרקליטות המדינה, לחופש המידע, לזכות לפרטיות, ולוועדה למינוי שופטים, וכן לתיקוני חקיקה הקשורים להוצאה לפועל. כמו כן היא עוסקת גם בקידום מינהל ציבורי תקין והגברת השקיפות במוסדות המדינה. חברת הכנסת אלהרר פועלת רבות בתחום זכויות הילדים. היא העבירה את חוק האומנה, המסדיר לראשונה את תחום האומנה, שמטרתו להפנות בעתיד יותר ילדים המוצאים מבית הוריהם באופן זמני למשפחות אומנה ולא למוסדות. כמו כן, היא מקדמת עם ארגונים רבים את הצעת חוק צעירים חסרי עורף משפחתי, שמטרתה לעגן מענה מהמדינה לצעירים בגילי 18 עד 25 שנשרו מבתיהם ואין להם מעטפת משפחתית. אלהרר הייתה גם מיוזמי חוק הפיקוח על מעונות היום, אשר עשה מהפכה ויצר מערך לפיקוח על פעוטונים שיש בהם ילדים עד גיל 3. בנוסף לכל אלה, חברת הכנסת אלהרר פועלת רבות לקידום תיקוני חקיקה להגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ולשילובם. ביוני 2015 מונתה אלהרר לכהן כיושבת-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה. בדיוני הוועדה עלו לדיון דוחות מבקר המדינה במגוון נושאים, ובהם: צוק איתן (דיונים שהתקיימו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו), קהילת יוצאי אתיופיה, מכל האמוניה בחיפה, מכרזים תפורים במגזר הציבורי, קק"ל, ניצולי שואה, תקציב הביטחון, מכונים להתפתחות הילד, זיהומים בבתי חולים ועוד. באוקטובר 2017 סיימה אלהרר לכהן כיושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה, וכיום היא חברה בוועדה לביקורת המדינה ובוועדת החוקה, חוק ומשפט. חוקים בולטים שהעבירה ח"כ אלהרר: 1. חוק הפיקוח על מעונות היום – החוק קובע מערך פיקוח שלם ומסודר על מעונות יום שרשומים בהם שבעה פעוטות ומעלה, וכן קובע את התנאים ההכרחיים למתן רישיון (למשל היעדר עבר פלילי למפעילים, הקפדה על שלומם ובטיחותם של הפעוטות, התנאים הנאותים וההכרחיים לקיום מעון ועוד). 2. חוק המשכנתאות לאנשים עם מוגבלויות – החוק קובע כי אדם עם מוגבלות מקצרת חיים יוכל לקבל הלוואה לדיור עד גובה מיליון שקלים המגובה בביטוח חיים ללא חיתום רפואי, וסכום הביטוח יהיה מחצית מסכום ההלוואה. המדינה מצידה תסבסד עבור הזכאים את פרמיית הביטוח, ובכך תסייע להם בתשלומים השוטפים. 3. חוק האומנה – חוק המיועד להסדיר את מערך האומנה. החוק מגדיר את זכויות הילד באומנה (היכולת לקבל מידע, להשתתף ולהביע עמדה בנושאים שיש להם השפעה על חייו, זכותו לקבל מידע וכמובן יכולתו להגיש תלונה), את תהליך שילוב הילד במערך האומנה והפיקוח עליו, וכן את מעמדם, זכויותיהם וסמכויותיהם של ההורים הביולוגים מחד ושל הורי האומנה מאידך. 4. חוק למניעת חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע – הצעת החוק מבקשת לאפשר לנפגע עבירה לפנות לבית המשפט בדרישה להרחיק את עבריין המין מסביבת מגוריו מרגע שחרורו. מטרת הצעת החוק היא לאפשר לנפגע העבירה לשקם את חייו ואת חיי משפחתו ולמנוע קרבת יתר, לעיתים דלת מול דלת, בין הנפגע והפוגע. 5. חוק חניה לנכים – החוק קובע כי רשות תִמרור מקומית תקצה מקומות חניה לכלי רכב הנושאים תג נכה בשטח פריקה וטעינה, במועדים שאינם מיועדים לפריקה ולטעינה ולא בנתיבי נסיעה. אפשר לקרוא את קורות החיים של חברי הכנסת גם בשפה הערבית והאנגלית.

 • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי
 •  ציוצים אחרונים