אליהו ברוכי

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

אליהו ברוכי

 חבר הכנסת אליהו ברוכי

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat138.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכלכלה, ועדת החינוך, התרבות והספורט, הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)