עמית הלוי

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

עמית הלוי

 חבר הכנסת עמית הלוי

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat100.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכנסת, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ועדת החינוך, התרבות והספורט, הוועדה לביטחון לאומי, הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהי"ב בסיוון תשל"א , 05/06/1971
  • השכלה

    - תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה, אוניברסיטת בר אילן - תואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית

  • דואר אלקטרוניahalevi@knesset.gov.il
  • אינטרנט
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי
  •  ציוצים אחרונים