גדי איזנקוט

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

גדי איזנקוט

 חבר הכנסת גדי איזנקוט

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat7.png?v=1

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • תפקיד בממשלהשר בלי תיק
  • מפלגהסיעת המחנה הממלכתי
  • תאריך לידהכ"ב באייר תש"כ , 19/05/1960
  • דואר אלקטרוניgadieisenkot@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי