יצחק שמעון וסרלאוף

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

יצחק שמעון וסרלאוף

 חבר הכנסת יצחק שמעון וסרלאוף

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat2.png?v=1

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • תפקיד בממשלהשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי
  • מפלגהסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
  • תאריך לידהט"ו באב תשנ"ב , 14/08/1992
  • דואר אלקטרוניyvaserlof@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי