לימור סון הר מלך

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

לימור סון הר מלך

 חברת הכנסת לימור סון הר מלך

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat93.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת החוץ והביטחון, ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת הבריאות, הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים, הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
  • תאריך לידהו' באב תשל"ט , 30/07/1979
  • דואר אלקטרוניlsun.har@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי