משה פסל

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

משה פסל

 חבר הכנסת משה פסל

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat133.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכלכלה, ועדת המדע והטכנולוגיה, הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה, הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהכ"ב באב תשמ"ט , 23/08/1989
  • דואר אלקטרוניhak_passal@knesset.gov.il
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי