אליהו רביבו

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

אליהו רביבו

 חבר הכנסת אליהו רביבו

https://main.knesset.gov.il/_layouts/15/1037/images/Custom/MkImages/MKSeats/PlenumSeat76.png?v=1

חברות בוועדות

ועדת הכספים, ועדת הפנים והגנת הסביבה, הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25), הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

שעות נוכחות (30 ימים אחרונים)

  • מפלגהסיעת הליכוד
  • תאריך לידהכ"ה באייר תשל"ג , 27/05/1973
  • דואר אלקטרוניerevivo@knesset.gov.il
  • טלפונים
  • * האתר משתמש בנתוני אתר הכנסת הרישמי