נוכחים ולא נוכחים עכשיו בכנסת

54 נוכחים ו-84 לא נוכחים כרגע במשכן

120 
חברי כנסת
18 
אינם חברי כנסת