נוכחים ולא נוכחים עכשיו בכנסת

56 נוכחים ו-81 לא נוכחים כרגע במשכן

120 
חברי כנסת
17 
אינם חברי כנסת