נוכחים ולא נוכחים עכשיו בכנסת

0 נוכחים ו-138 לא נוכחים כרגע במשכן

120 
חברי כנסת
18 
אינם חברי כנסת