נוכחים ולא נוכחים עכשיו בכנסת

107 נוכחים ו-30 לא נוכחים כרגע במשכן

120 
חברי כנסת
17 
אינם חברי כנסת