ועדות הכנסת – חברי הכנסת הנוכחים במשכן

ועדת הכנסת

ועדת הכספים

ועדת הכלכלה

ועדת החוץ והביטחון

ועדת הפנים והגנת הסביבה

ועדת החוקה, חוק ומשפט

ועדת החינוך, התרבות והספורט

הוועדה לענייני ביקורת המדינה

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

ועדת המדע והטכנולוגיה

ועדת האתיקה

הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ועדת העבודה והרווחה

הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

הוועדה לביטחון לאומי

ועדת הבריאות

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25)

הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל

הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים

הוועדה למיזמים ציבוריים

הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה

הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה