עכשיו בכנסת

106 נוכחים כרגע במשכן

101 
חברי כנסת

קואליציה: 51   אופוזיציה: 50

אינם חברי כנסת