עכשיו בכנסת

4 נוכחים כרגע במשכן

חברי כנסת

קואליציה: 4   אופוזיציה: 0

אינם חברי כנסת
  • אין כרגע נוכחות