עכשיו בכנסת

0 נוכחים כרגע במשכן

חברי כנסת

קואליציה: 0   אופוזיציה: 0

  • אין כרגע נוכחות
אינם חברי כנסת
  • אין כרגע נוכחות